Německo je žluté (od řepky olejky)

Vyfotografované 2011. Německo je žluté od řepky olejky. A dnes? – Všude na polích roste kukuřice. Proč?
Protože se změnily subvence EU … a Německo je pořád žluté (tedˇ zase od kukuřice).

4 roky ago

Větrné parky

Ze začátku o průměru 30 m, dnes o průměru 120 m. Takových zasahuje do přírody v Německo.

4 roky ago